Организационна структура

Структура на ръководния съвет на Универсалната декларация

Медицинска
комисия

Юридическа
комисия

Комисия по въпросите за полититиката и ООН

НПО, които инициираха UDCPFOH

Петте неправителствени организации отдавна са се посветили на спирането на извършваното от Китайската комунистическа партия (ККП) насилственото отнемане на органи и на защитата на свободата на мисълта. Те активно са участвали в разследването на тези жестокости чрез организиране на международни симпозиуми, парламентарни изслушвания и други дейности за правата на човека, в стремеж да привлекат широко внимание и да предизвикат загриженост относно насилственото отнемане на органи, извършвано от ККП. През 2021 г. петте организации заедно прогласиха UDCPFOH с цел да увеличат усилията си за постигане на активно международно сътрудничество за слагане на край на насилственото отнемане на органи.