Списък със съмишленици

Бихме искали да изразим благодарността си към нашите съмишленици. 
Поради силната си убеденост във важността на човешките права, върховенството на закона и медицинската етика, изброените по-долу хора, подписаха Всеобща декларация за предотвратяване и борба с насилственото отнемане на органи. От всички части на света, бивши министри, сенатори, британски лордове, членове на различни парламенти, конгресмени, членове на Европейския парламент, университетски професори, медицински доктори, адвокати, магистрати, журналисти, автори, активисти за правата на човека и различни НПО заеха принципна позиция в подкрепа на Всеобщата декларация, за да се защитят неотменимите права на човека, за да се поддържа справедливостта в най-висока степен и да се сложи край на едно от най-жестоките зверства на този век: насилственото отнемане и търговия с органи от живи хора, без тяхното съгласие. Беше признато, че практикуващите Фалун Гонг са жертви на двадесетгодишно насилствено отнемане на органи и все още са подложени на непрестанно преследване в Китай.

Съмишленици-инициатори