Събития

Nov 1

Nurses Summit on Combatting and Preventing Forced Organ Harvesting

https://dafoh.org/2022-inaugural-nurses-summit-on-combatting-and-preventing-forced-organ-harvesting/
nurses summit on combatting and preventing forced organ harvesting

Sep 18-26

World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting

www.worldsummitcpfoh.info
World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting

Информационни пакети и прессъобщения

Моля изтеглете специализираните информационни пакети по-долу, в които ще намерите изчерпателна информация за Всеобщата декларация.

Медийни репортажи