Organizační struktura

Struktura řídícího výboru UD

Lékařský
výbor

Právní
výbor

Výbor pro politické záležitosti a záležitosti OSN

Nevládní organizace iniciující UDCPFOH

Těchto pět nevládních organizací se dlouhodobě věnuje zastavení nucených odběrů orgánů Komunistickou stranou Číny (KS Číny) a ochraně svobody myšlení. Aktivně se zapojily do vyšetřování tohoto zvěrstva pořádáním mezinárodních sympozií, slyšení v Kongresu a příslušných aktivit v oblasti lidských práv, aby na nucené odběry orgánů Komunistickou stranou Číny upozornily a vyvolaly značné znepokojení. V roce 2021 těchto pět organizací společně vydalo UDCPFOH, aby zdvojnásobily své úsilí o vyvolání silné mezinárodní spolupráce s cílem zastavit nucené odběry orgánů.