Seznam spolusignatářů

"Rádi bychom vyjádřili poděkování spolusignatářům. Skupina lidí, která je zde uvedena, se kvůli svému pevnému přesvědčení o důležitosti lidských práv, právního státu a lékařské etiky stala spolupodepisovateli Všeobecné deklarace o boji proti nuceným odběrům orgánů a jejich prevenci. Z celého světa se k podpoře Všeobecné deklarace zásadně přihlásili bývalí ministři, senátoři, britští lordi, členové parlamentů, kongresmani, poslanci Evropského parlamentu, univerzitní profesoři, lékaři, právníci, soudci, novináři, autoři, lidskoprávní aktivisté a nevládní organizace. Vyzývají svět, aby chránil nezadatelná práva lidstva, zachovával nejvyšší hodnoty spravedlnosti a ukončil jedno z nejhorších zvěrstev tohoto století: nucené odebírání orgánů živým lidem – bez jejich souhlasu a za účelem zisku. Bylo uznáno, že praktikující Falun Gongu trpí dvě desetiletí nuceným odebíráním orgánů a i nadále trpí neúnavným pronásledováním v Číně."

Prvotní spolusignatáři